ENG / HR

O projektu...

Ključni poticaj za prijavu prijedloga projekta u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2 nalazi se u neusklađenosti obrazovnog sustava i tržišta rada. Aktualna problematika velikog broja azilanata/migranata za koje je Hrvatska u najvećem broju tranzicijska zemlja, pridodala je značaj našoj ideji te je tako nastao projekt čija se glavna aktivnost odnosi na kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova kao primarne ciljne skupine s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad sa sekundarnom ciljnom skupinom - migrantima, azilantima i Romima. Cilj projekta ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'' nalazi se u mogućnosti postizanja veće razine suradnje i koordinacije svih interesnih dionika s naglaskom na obrazovanje, gospodarske aktivnosti i tržište rada. Osposobljavanje osoblja projektnih partnera za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja'' posredno će doprinijeti uključivanju sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja te neće imati samo socijalnu, nego i ekonomsku korist za ciljne skupine i sredinu u kojoj žive.

Projektni timPacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities