ENG / HR

Kurikulum

Prvi izlazni rezultat projekta je kurikulum koji će se sastojati od 4 modula (O1):

- Andragoški modeli poučavanja (prezentacija)
- Moderne komunikacijske tehnologije (prezentacija)
- Upravljanje ljudskim potencijalima: istraživanje, analiza, planiranje i realizacija (prezentacija)
- Međukulturalne kompetencije (prezentacija)

- Brošura - Engleska verzija
- Brošura - Hrvatska verzijaPacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities